HUNAUYUQ 211?

211 puiguqnaittuq, pingahunik nappalik, irininaittunut atatapkaiyuq inungnik amihunut nunallaarnit, kavamanit, inuuhiliqiyinit aanniaqtuliqiyinillu ikayuqtinut.

AKIITTUQ | ILITTURINNAITTUQ l HIVAYAINNARIALGIT 24-NIK IKAAQNINIK UPLUQ TAMAAT l 170 AVATQULLUGIT UQAUHILGIT

QANUQ 211 IKAYUQPANGNIAQQA?

211-mi, inungmik uqaqatiqarniaqtutit ilihimattiaqtumik taimaa ayurnaqtuq ikayuqtighaqhiuriami – ilihaqhimayuq nunallaarnit pivighauyuq ikayuqtighaq naalattiarniaqtuq apiqhuiluni ikayuqtighaqhiuriamik ilingnut.

Naluqharuvit humut hanmiyaagharnik.

Hivayaqlugu 2-1-1